Kancelaria Notarialna

Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze kamienicy usytuowanej na warszawskiej Ochocie. Doskonały dojazd zapewnia bliskość skrzyżowania ulic Wawelskiej i Grójeckiej oraz innych, kluczowych arterii miasta.

Kontaktując się z Kancelarią uzyskacie Państwo informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego lub dokonania innej czynności notarialnej. Umieszczone na niniejszej stronie formularze, do których skorzystania zachęcam oraz opis najczęściej dokonywanych w Kancelarii czynności (umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, umowy o dział spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie, umowy deweloperskie oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży, umowy dokumentujące przekształcenie prawa spółdzielczego we własność, ustanowienie hipoteki, poddanie się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty lub wydania nieruchomości, pełnomocnictwa oraz czynności poświadczeniowe, a także umowy spółek, zbycie udziałów w spółkach, protokoły zgromadzeń spółek) przygotowane zostały z zamiarem ułatwienia Klientom postawienia pytania w zakresie interesujących ich zagadnień, a także ustalenia dogodnego terminu spotkania oraz poznania kosztów związanych z dokonywaną czynnością.

Kancelaria Notarialna czynna jest w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 17:00, w środy od godziny 9.00 do 19.00, a w piątki od godziny 9.00 do 15.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze dowolnego dnia, a także, w uzasadnionych przypadkach, poza siedzibą Kancelarii.

Notariusz Ewa Kulesza

Notariusz Ewa Kulesza posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu prowadząc własną Kancelarię od 2001 roku. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu oraz starannemu doborowi pracowników, gwarantuje klientom Kancelarii profesjonalną jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo obrotu prawnego. Od ukończenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego łączyła pracę zawodową z zagadnieniami prawa cywilnego przez kilka lat będąc sędzią w wydziałach cywilnych sądów warszawskich, a następnie notariuszem. Jest również mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie sporów cywilnych, rodzinnych i gospodarczych i prowadzi mediacje zarówno w sprawach skierowanych przez sąd, jak również na podstawie wniosku stron zainteresowanych polubownym rozwiązaniem sporu. Przy dokonywaniu czynności notarialnych oraz pełniąc funkcję mediatora w interesie Klienta dba o zgodność działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz przywiązuje dużą wagę do respektowania zasad etyki zawodowej.