Nota prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystywanych w witrynie www.notariusz-ochota.pl podelgają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 II 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z właścicelem witryny.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane w witrynie www.notariusz-ochota.pl należą do ich właścicieli i korzystają z praw ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 IV 1964 roku, Kodeks cywilny, ustawą z dnia  30 VI 2000 roku, Prawo właśności przemysłowej, oraz innymi właściwymi ustawiami.