Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktowania się z kancelarią za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

*pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem poczty e-mail na adres "kulesza@notariusze.waw.pl" jest Izba Notarialna w Warszawie.

2) Notariusz Ewa Kulesza prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 43 lok. 4, otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

3) Działania Notariusz podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

4) Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 poz. 540 t.j. ze zm.), a informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

5) Notariusz przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych, a w przypadku dokonania z Państwa udziałem czynności notarialnej podlegającej zgłoszeniu przez Notariusza do urzędu skarbowego, Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również Biuro Rachunkowe Bartosz Jędrzejewski, z którym Notariusz związana jest umową o świadczenie usług księgowych.

6) Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

7) Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

8) Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kulesza@notariusze.waw.pl

9) Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Adres & kontakt

 • Kancelaria Notarialna
 • Ewa Kulesza Notariusz
 • ul. Grójecka 43 m. 4
 • 02-031 Warszawa
 • Telefon: (22) 824 14 83
 • Telefon: (22) 824 14 85
 • Telefon komórkowy: 696 019 842
 • Fax: (22) 824 14 86
 • E-mail:
 • E-mail:

Formularze zgłoszeniowe:

Godziny otwarcia

 • pon, wt., czw. 9.00 - 17.00
 • śr. 9.00 - 19.00
 • ptk. 9.00 - 15.00

Dodatkowe informacje:

 • Rachunek depozytowy:
  89 1500 1012 1210 1018 5429 0000
 • NIP: 526-137-92-48
 • Regon: 017417741