Opłaty za mediacje

Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach prowadzonych na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji ustalane są zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 218 j.t.)

Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach prowadzonych na podstawie umowy stron określa umowa.

 

Wróć do poprzedniej strony