Opłaty sądowe

 • od wniosku o wpis księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności, hipoteki) - 200 zł,
 • od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – 150 zł,
 • od wniosku o wpis:
  • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 zł,
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 150 zł,
  • praw osobistych i roszczeń- 150 zł,
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych- 150 zł,
 • od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej - 60 zł,
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości - 60 zł,
  • odłączenie nieruchomości lub jej części - 60 zł,
  • sprostowanie działu I-O (zawierającego opis nieruchomości) - 60 zł,
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - 60 zł,
  • dokonanie innych niewymienionych wyżej wpisów - 60 zł,
 • od wniosku o wykreślenie wpisu – połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

 

Wróć do poprzedniej strony