Umowy majątkowe

  • dane osób mających zamiar zawrzeć umowę majątkową małżeńską (patrz formularz: osoby fizyczne),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – o ile umowa ta jest zawierana po zawarciu związku małżeńskiego.

Alimenty

  • dane osób mających zamiar zawrzeć umowę alimentacyjną (patrz formularz: osoby fizyczne),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo pomiędzy stronami lub orzeczenie sądu o przysposobieniu, a w sytuacji gdy zobowiązanie alimentacyjne dotyczy byłych małżonków - odpis prawomocnego wyroku orzekającego rozwód.

 

Wróć do poprzedniej strony