Dokumenty

Dokonując czynności notarialnej, niezależnie od tego czy będzie to zawarcie umowy, sporządzenie protokołu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwo  czy inna czynność, zostaniecie Państwo poproszeni o przedstawienie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Prosimy pamiętać by wymagane dokumenty dostarczyć do Kancelarii przed umówionym terminem czynności notarialnej, tak aby umożliwić ich analizę oraz uzyskać potwierdzenie, że stanowią wystarczającą podstawę jej dokonania. Podyktowane jest to zarówno Państwa wygodą jak i stanowi gwarancję - w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie - należytego zabezpieczenie praw i słusznych interesów Naszych Klientów. Najdalej w dniu dokonania czynności dokumenty winny zostać przedstawione w oryginale, wcześniej wraz z niezbędnymi informacjami mogą zostać przesłane faxem lub mailem.

Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego katalogu dokumentów potrzebnych dla każdej czynności notarialnej, niemniej w ramach najczęściej świadczonych przez Kancelarię usług przygotowaliśmy zestawienie podstawowych dokumentów niezbędnych dla dokonania wskazanych czynności notarialnych, a także zwracamy uwagę na informacje, do udzielenia których będziecie Państwo zobowiązani.

Wymagane dokumenty do realizacji poszczególnych czynności:

W przypadku jakichkolwiek pytań możecie Państwo skontaktować się z nami zarówno telefonicznie lub zadając pytanie on-line.

Należy pamiętać, że notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej na podstawie, okazanego dowodu osobistego, paszportu, lub karty pobytu a zatem udając się do Kancelarii, nawet w celu poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, należy mieć przy sobie stosowny dokument.

Przesyłając do Kancelarii niezbędne dane możecie Państwo skorzystać z formularzy:

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z Kancelarią, w tym celu przejdź do zakładki kontakt